54499894319918
Artikel: Zetes FasTrace test ticket
Email: vincenttest@vincenttest.com Prijs: 10,00 €
Referentie: 569153 Geprint op: 15/02/2010 11:50:07
 
Tijdens de paasvakantie van 6 april 2010 t.e.m. 18 april 2010 kan u als leerkracht Plopsaland De Panne gratis verkennen. Maximum 4 vergezellende personen per lerarenkaart betalen slechts € 15 p.p. Het lerarenticket is enkel geldig op vertoon van de lerarenkaart of ander document dat aantoont dat u het beroep van onderwijzer(es) uitoefent! Ga met dit ticket onmiddellijk naar de ingang van het park en hou uw lerarenkaart bij de hand (geen lerarenkaart/bewijs = geen toegang). De vergezellende personen moeten samen met de leerkracht het park betreden! Personen die zich met een voordeelticket van € 15 aanbieden zonder vergezeld te zijn van een lerarenticket, kunnen geweigerd worden!

Dit ticket met unieke barcode is enkel geldig tijdens de periode 06/04/2010 t.e.m. 18/04/2010!

Dit ticket geeft één persoon toegang tot Plopsaland De Panne op een dag naar keuze tijdens de periode 06/04/2010 t.e.m. 18/04/2010. (zie www.plopsa.be voor openingsdagen en –uren)
Niet cumuleerbaar en combineerbaar met andere voordelen en/of acties. De toegang tot het park impliceert de aanvaarding van het parkreglement. Dit reglement is ter beschikking aan de infobalie of op aanvraag. Tickets worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd. Misbruik wordt gerechtelijk vervolgd.
© 2002-2010 nv Zetes FasTrace sa